Tenterfield terrier har ingen rasklubb i Sverige.
Hemsidan drivs av Evornas Kennel.