Tenterfield terrier

Protokoll punkten som startade Tenterfield historien i Sverige.

SKK/StandK 3/2011 2011-06-23

 

§ 49 Tenterfield terrier, ny ras i SKKs register

Förelåg information från SKKs registreringsavdelning om att rasen tenterfield terrier har registrerats i SKKs annexregister. Rasen är från Australien där den är nationellt erkänd av Australian National Kennel Council (ANKC) och placerad i gruppen Terriers.

Beslöt StandK att tenterfield terrier hos SKK ska tillhöra grupp 3.

Konstaterade StandK att standarden i enlighet med tidigare beslut (StandK 2/2011, § 39) inte kommer att översättas då den finns publicerad på engelska på ANKCs webbplats.

Grupp 3 Terrier               tenterfield-terrier-skk334

Historik

Tenterfield terrier är en av få hundraser, vilka utvecklats i Australien. Den gick tidigare under namnet miniature fox terrier, men bytte namn 1993. Rasen erkändes av den Australiensiska Kennelklubben, Australian National Kennel Council (ANKC), så sent som 2002.

Användningsområde

Rasen är aktiv, stark och smidig med gott självförtroende och stort mod. Den fungerar både som skadedjursbekämpare och som sällskapshund.

Hälsa

Antalet individer i Sverige är mycket få och man kan därför inte med säkerhet bedöma rasens hälsotillstånd.

Egenskaper / Mentalitet

Den är självsäker, lättlärd och trogen sin ägare. Fastän den är orädd och djärv fungerar den utmärkt som sällskapshund.

Storlek och utseende

Mankhöjd för både hanar och tikar är 25,5 – 30,5 cm. Vikten är ca 5 kg. Färgen är vit med svarta, rödbruna eller leverbruna fläckar. Även trefärgat är vanligt förkommande.

Pälsvård

Pälsen, vilken är kort och slät, är mycket lättskött. Den har ingen underull.

Övrigt

De första individerna i Sverige, en hane och en tik och en kull valpar, registrerades år 2011.

Läs mer här>>>

SKK/StandK 3/2011 2011-06-23

§ 49 Tenterfield terrier, ny ras i SKKs register

Förelåg information från SKKs registreringsavdelning om att rasen tenterfield terrier har registrerats i SKKs annexregister. Rasen är från Australien där den är nationellt erkänd av Australian National Kennel Council (ANKC) och placerad i gruppen Terriers.

Beslöt StandK att tenterfield terrier hos SKK ska tillhöra grupp 3.

Konstaterade StandK att standarden i enlighet med tidigare beslut (StandK 2/2011, § 39) inte kommer att översättas då den finns publicerad på engelska på ANKCs webbplats.