Om det inte blir någon ändring så hittar ni oss i
Ring 23 hall C Domare: Benny Blidh von Schedvin
Det är 75 hundar före så vi närmar oss lunch.

TENTERFIELD TERRIER
HANHUND
Juniorklass 1
Öppen klass 1
Championklass 1
TIK
Öppen klass 1
Veteranklass 1
Totalt rasen: 5

admin
webmaster@tenterfield.se